123. Den didaktiske treklang. Folkeskolen (Hartmut Rosa & Wolfgang Endres: Resonanspædagogik. Når det knitrer i klasseværelset. 2017)
122. Elevernes drivkraft. Folkeskolen (Frans Ørsted Andersen: Motiverende undervisning. 2017)
121. Hvis nu vi bare ville hinandens lykke. Folkeskolen (Steffen Larsen: Folkets skole. Vendelby 2017)
120. Mumitroldenes verden. Kulturkapellet 2017 (Philip Ardagh: Livet i Mumidalen skabt af Tove Jansson)
119. Håndbog for e-læringskonsulenter. Kulturkapellet 2017 (Julie Ekner Koch: Digital læring. Effektiv læring, videndeling og samarbejde.)
118. Udebørn lærer bedre. Folkeskolen 2017 (N. Ejbye-Ernst, K. Seierøe Barfod & P. Bentsen (red): Udeskoledidaktik - for lærere og pædagoger.)
117. Uforusigelighed er et vilkår og en gave. Folkeskolen 2017 (A. Qvortrup & T Bering Keiding: Undervisning mellem hensigt og uforudsigelighed.)
116. Dannelse for fremtiden. Folkeskolen 2017 (L. Grandjean & O. Morsing (red.): Uddannelse for en menneskelig fremtid. Gert Biestas pædagogiske tænkning)
115. Dømmekraft dømt ude. Folkeskolen 2017 (Hans Jørgen Staugaard: Profession. Skulle det nu være noget særligt?)
114. Fagdidaktik og fællesskaber. Folkeskolen 2017 (Thomas S. Albrechtsen (red.): Professionelle læringsfællesskaber og fagdidaktisk viden.)
113. Skolen og digitale kompetencer. Kulturkapellet 2017 (Jeppe Bundsgaard: Digital dannelse)
112. Hvis professionelle læringsfællesskaber er svaret, hvad er så spørgsmålet? Kulturkapellet 2017 (Lars Qvortrup: Hvad vi ved om professionelle læringsfællesskaber)
111. Næste tilbageskridt for skoleudvikkling. Kulturkapellet 2016 ( R.J. Marzano, T. Heflebower, J.K. Hoegh, P Warrick & G. Grift: Næste skridt i professionelle læringsfællesskaber)
110. Skole, dannelse og selvbestemmelse. Kulturkapellet 2016 (Leo Kommischke-Konnerup: Menneske eller borger. Skolens pædagogiske grundproblem.)
109. Kultur spiser strategi til morgenmad. Kulturkapellet 2016 (Gro Emmertsen Lund & Gitte Haslebo (red.): Kulturudvikling i skolen - hvordan?)
108. Paradoksets skole - eller skolens paradoks. Kulturkapellet 2016 (Alexander von Oettingen: Almen didaktik. mellem normativitet og evidens)
107. Halvdannelse. Kulturkapellet 2016 (Peter Kemp: Løgnen om dannelse. Opgør med halvdannelsen. En pamflet)
106. Det vi synes om et eller andet. Kulturkapellet 2015 (Thomas Nordahl: Datainformeret forbedringsarbejde i skolen)
105. Skoleledelse og professionel dømmekraft. Kulturkapellet 2015 (Lars Qvortrup: Forskningsinformeret læringsledelse)
104. Vær uambitiøs og realist. Kulturkapellet 2015 (Per Fibæk Laursen: Drop ambitionerne - og lav bedre undervisning)
103. At se er at overse. Kulturkapellet 2015 (Jan Grues, Teori i praksis. Analysestrategier i akademisk arbeid)
102. Ledere af læring. Kulturkapellet 2015 (Richard DuFour & Robert J. Marzano, Hvordan ledere i forvaltning, skole og klasseværelse fremmer elevernes læring)
101. Guide til det digitale lærerarbejde Kulturkapellet 2015 (Ann Sørum Michaelsen, Det digitale klasserommet)
100. Hverken indsigt eller udsyn. Kulturkapellet 2015 (Jacob Brøndum Pedersen, Claus Petersen og Anders Skov (red.), Sociale Medier – sociale dilemmaer)
99. Kommunikation med sociale medier. Kulturkapellet 2015 (Lotte Nyboe og Anette Grønning, Sociale medier i skole og fritid)
98. Lean i skolen. Kulturkapellet 2015 (Jens Linder, Målorienteret teamsamarbejde i praksis. Lean-inspirerede teamtavler og metoder)
97. Læringsmøder. Kulturkapellet 2015 (Ib Ravn & Vibeke Petersen, Skolens teammøder. Facilitering og refleksive processer)
96. Skoleledelse med elevernes læring i centrum. Kulturkapellet 2015 (Viviane Robinson, Elevcentreret skoleledelse)
95. Amerikansk paranoia. 16:9 2014 (Philip Kaufman, Invasion of the Body Snatchers 1978)
94. Skoleforandringsledelse i praksis. Kulturkapellet 2014 (Line Arnmark & Dorthe Junge, Skoleledelse i forandring)
93. Kommunikation eller information. Kulturkapellet 2014 (Anette Franck, Modarbejder eller medarbejder)
92. Undersøgelsesbaseret undervisning. Kulturkapellet 2014 (Roland Hachmann & Peter Holmboe: Flipped Learning - Mere end bare video.)
91. Skolebaserede professionelle læringsfællesskaber. Kulturkapellet 2014 (Thomas R.S. Albrechtsen, Professionelle læringsfællesskaber - teamsamarbejde og undervisningsudvikling)
90. Hvor svært kan det være at få børn til at lære? Kulturkapellet 2014 (Karina Winther & Lene Theil, Ugeskemarevolutionen. Folkeskole med overskud til alle)
89. Det flippede klasseværelse. Kulturkapellet 2014 (Jonathan bergman & Aaron Sams, Flipped Classroom)
88. Også på nettet er jeg mig selv som en anden. Kulturkapellet 2014 (Natasha Friis Saxberg, Homo Digitalis. Mennesker og organisationer fra forskning til digital praksis)
87. Mellem forbud og ligegyldighed.Kulturkapellet 2014 (Jesper Tække og Michael Paulsen, Sociale medier i gymnasiet)
86. Mediernes familier eller familiens medier? Kulturkapellet 2013 (Ole Christensen, Familiens medialisering – et casestudie)
85. Nærvær, samvær og netvær – sociale medier og undervisning. Kulturkapellet 2013 (Henny Stouby (red.) Sociale netværkssider som tekst og kontekst)
84. Profession og teknologi. Kulturkapellet 2012 (Hanne Kallesøe & Anne Karin Petersen (red.) Teknologi, mennesker, faglighed – muligheder og udfordringer i løsning af velfærdsopgaver)
83. Techne og logos. Kulturkapellet 2012 (Katia Dupret Søndergaard og Cathrine Hasse (red.) Teknologiforståelse - på skoler og hospitaler)
82. Sapere aude. Kulturkapellet 2012 (Jan Christophersen, Veivalg. Selvledelse i praksis)
81. Forbundne lærere Kulturkapellet 2012 (Sheryl Nussbaum-Beach og Lani Ritter Hall, The Connected Educator: Learning and Leading in a Digital Age)
80. Billedets virkelighed – dansk dokumentarfilms moderne historie 16:9 nr. 46 2012 (Ib Bondebjerg, Virkelighedsbilleder. Den moderne danske dokumentarfilm)
79. Web 2.0 – medie eller miljø? Kulturkapellet 2012 (Henrik Poulsen, vores.net – mediebogen for folkeskolen II)
78. Ledelsesresistent eller forandringsparat? Kulturkapellet 2012 (Ole Steen Andersen og Mette Lindstrøm, Ledelse i uddannelsesmiljøer)
77. Værdi, mening og en bedre verden gennem møder Kulturkapellet 2012 (Ib Ravn, Facilitering)
76. Jeg linker, derfor er jeg. Kulturkapellet 2011 (Morten Bay, Homo conexus - Netværksmennsket)
75. Medier og viden. Kulturkapellet 2011 (Hans Jørn Nielsen m.fl (red.), Nye vidensmedier)
74. Falsk varebetegnelse. Kulturkapellet 2011 (Jørgen Asmussen (Red.), Digitalt dansk – mediedidaktik 2.0)
73. Innovationspædagogik. Kulturkapellet 2011 (Lotte Darsø, Innovationspædagogik. Kunsten at fremelske innovationskompetence)
72. Stil som funktion og betydning. 16:9 nr. 42, 2011 (Lennard Højbjerg: Filmstil - teori og analyse)
71. Ikke for skolen - men for livet. Kulturkapellet 2011. (Bjarne Wahlgren, Voksnes læreprocesser)
70. Kunst og klitoris. Kulturkapellet 2010. (Nils Thorsen, Geniet - Lars von Triers liv, film og fobier)
69. Mellem forbedring og forandring – digitale medier i undervisningen. Kulturkapellet 2010. (Rhona Sharpe, Helen Beetham, Sara de Freitas (ed.), Rethinking Learning for a Digital Age)
68. Teknologi, undervisning og læring. Kulturkapellet 2010.(Ulla Konnerup, Marianne Riis, Søren Skøtt Andreassen, Lone Dirckinck-Holmfeld (red.) IKT og læring - Reflekteret praksis)
67. ‘Den flydende uddannelse’. Kulturkapellet 2009. (Nina Bonderup Dohn og Lars Johnsen: E-læring på web 2.0//)
66. ‘Forskning i e-læring’. Kulturkapellet 2009. (Gráinne Conole & Martin Oliver (red.): Contemporary Perspectives in E-Learning Research)
65. ‘Digital pædagogik og undervisningsdesign’. Kulturkapellet 2009. (Helen Beetham & Rhona Sharpe (red.): //Rethinking Pedagogy for a Digital Age//)
64. ‘Netvær og lærvær’. Kulturkapellet 2009. (Lars Birch Andreasen m.fl. (red.): //Digitale medier og didaktisk design. Brug, erfaringer og forskning.//)
63. ‘Jeg coacher ergo er jeg’. Kulturkapellet 2009. (Birgitte Jepsen: //Coaching i praksis//)
62. ’Tranceformer’. Kulturkapellet 2009. (Stig Björkman: Tranceformer. DVD)
61. ’Film Noir Revisited’, 16:9 nr. 33, 2009. (Wheeler Winston Dixon: Film noir and the Cinema of Paranoia)
60. ‘En historie om film’, 16:9 nr. 16, 2006 (Mark Cousin: The Story of Film)
59. ‘Brain Sculpting and Cinema’, Senses of Cinema nr. 37, 2005 (Warren Neidich, Blow-Up: Photography, Cinema and the Brain)
58. ‘Indføring i medievidenskab’, Mellemrummet nr. 9, 2005 (Jostein Gripsrud, Mediekultur, mediesamfund)
57. ‘Når nye medier fortæller’, Mellemrummet nr. 7, 2005, (Thorkild Hanghøj og Nicolai Knudsen, Når nye medier fortæller)
56. Fortælleteori i brudstykker, Mellemrummet nr. 7, 2005, (Stefan Iversen og Henrik Skov Nielsen (red.): Narratologi)
55. ‘Cinema and Culture in Theory’, Senses of Cinema nr. 34, 2005, (Philip Simpson, Andrew Utterson and K.J. Shepherdson (ed.), Film Theory. Critical Concepts in Media and Cultural Studies vols. 1-4)
54. ‘Den hyggelige bog’, Mellemrummet nr. 6, 2004, (Stig Hjarvard, Det selskabelige samfund)
53. ‘Danish Dogmas’, Senses of Cinema nr. 33, 2004, (Mette Hjort og Scott MacKenzie (ed.), Purity and Provocation. Dogma 95).
52. ‘Skandaløs’, Mellemrummet nr. 4, 2004, (John B. Thompson, Politiske skandaler: Magt og synlighed i mediealderen)
51. ‘Digitale dogmer’, Mellemrummet nr. 3, 2004 (Shari Roman, Digital Babylon – Hollywood, Indiewood & Dogme 95)
50. ‘Lille spejl på væggen der’, K&K 97, 2004 (Anders Toftgaard og Ian Halvdan Hawkesworth (red.), Nationale spejlinger)
49. ‘Med vold og magt mytologisk’, K&K 97, 2004 (Rikke Schubart, Med vold og magt)
48. ‘Indtryk af aftryk eller udtryk’, K&K 97, 2004 (Anne Jerslev (red.), Realism and ‘Reality’ in Film and Media)
47. ‘Ingen hatte’, K&K 91, 2001 (Hans Jensen, Barnet og idioten. Danske dogmefilm i nærbilleder)
46. ‘Titlen på denne anmeldelse er Dogme 95’, K&K 91, 2001 (Kevin Smith, The Name of this Book is Dogme95)
45. ‘Rummet som fænomen’, K&K 90, 2000 (Anders Michelsen og Frederik Stjernfelt (red.) Rum og fænomenologi)
44. ‘Udtryksløs litteratur’, K&K 87, 1999 (James Annesley, Blank Fiction: Consumerism, Culture and the Contemporary American Novel)
43. ‘Spektakulære allegorier’, K&K 87, 1999 (Josh Cohen, Spectacular Allegories: Postmodern American Writing and the Politics of Seeing)
42. ‘Stellar topologi’, Kritik 131,1998 (Frederik Stjernfelt, Rationalitetens himmel og andre essays)
41. ‘Læs eller forstå’, Standart, oktober 1996 (Carsten Madsen, Om læsning. Afhandling)
40. ‘Unhooked’, K&K nr. 80, 1995. (Verner Møller, Jørgen Povlsen og Kurt Lüders (red), Hooked – om vanvid og æstetik i sport og kropskultur)
39. ‘Kulturkritikkens skærm’, NSU, Intern Bulletin 2, 1995. (Niels Brügger og Henrik Nørgaard Petersen (red), Paul Virilio. Krigen, byen og det politiske)
38.’ Nietzsche på dansk’, NSU, Intern Bulletin 2, 1995. (Friedrich Nietzsche, Moralens oprindelse, Afgudernes Ragnarok, Antikrist og Ecce Homo)
37. ‘Oplysningens dialektik – mellem anskuelse og begreb’, NSU, Intern Bulletin 1, 1994. (Max Horkheimer og Th. W. Adorno, Oplysningens dialektik)
36. ‘Et altædende monster’, NSU, Intern Bulletin 3, 1993. (Rikke Schubart, I lyst og død. Fra Frankenstein til splatterfilm)
35. ‘Den amerikanske sjæl’, NSU, Intern Bulletin 3, 1993. (Øystein Hjort, Jakob Levinsen, Paul Levine og Peter Schepelern, Amerikansk kultur efter 1945; og Bo Green Jensen, Ind i det amerikanske)
34. ‘J’est une autre!’ NSU, Intern Bulletin 2, 1993. (Dag Heede, Det tomme menneske. Introduktion til Michel Foucault)
33. ‘TV som den bedste moralfilosofi!’, NSU, Intern Bul­letin 1, 1993. (Richard Rorty, Kontingens, ironi og solidaritet)
32. ‘Før-fremtids paradoks’, NSU, Intern Bul­letin 1, 1993. (Kirsten Hastrup, Det antropologiske projekt. Om forbløffelse)
31. ‘Efter-givet’, NSU, Intern Bul­letin 1, 1993. (Walter Benjamin, Barndom i Berlin omkring år 1900. Oversættelse og efterord ved Henning Goldbæk)
30. ‘Billeder vævet af lyd’, K&K 71, 1992. (Thomas Ohrt (red), Rockens billeder. Om kunst og rockmusik; Lars Movin og Morten Øberg, Rock­rekla­mer)
29. ‘The role of Derrida - eller, Af(sk)rivningen’, NSU, Intern Bul­letin 3, 1992. (Jørn Erslev Andersen, Carsten Madsen og Sverre Raffnsøe-Møller (red), AFSKRIFT – om og af Jacques Derrida; Marie-Louise Svane og Tania Ørum (red), Køn og moderne tider. En antologi)
28. ‘Ord uden kærlighed?’, Slagmark 19, 1992. (Bent Fausing, Kærlighed uden ord. Omkring Tavshedens Æstetik og Billeder)
27. ‘Traditionel kritisk teori’, NSU. Intern Bulletin 1, 1992. (Thomas Krogh, Fra Frankfurt til Hollywood. Frankfurterskolen 1930-1945)
26. ‘Film-skrift’, Slagmark 18, 1992. (Ingmar Bergman, Billeder og Wim Wenders, Billedernes logik)
25. ‘Ecomania’, NSU. Intern Bul­letin 4, 1991. (Umberto Eco, Med Platon til striptease)
24. ‘Litteraturens tid’, NSU. Intern Bulletin 3, 1991. (Hans Hagedorn Thomsen, Litte­rær tid)
23. ‘Verden er beboelig!’, NSU. Intern Bulletin 2, 1991. (Hans-Jørgen Schanz, Foran­dring og balance)
22. ‘Tingene er hvad de ligner’, K&K 69, 1991. (Tore Eriksen m.fl. (red), Tankestreger. Essays om Walter Benjamin; Henning Goldbæk, De tavse sireners sang. Oplysningens dialek­tik hos den tidlige Walter Benjamin og Tore Eriksen (red), Walter Benjamin - Oversat)
21. ‘Fra protest til protese’, Slagmark 16, 1990. (Jean Baudrillard, Cool memories. 1980-1985 og Douglas Kellner, Jean Baudrillard. From Marxism to Postmodernism and Beyond)
20. ‘Brain-storm’, Slagmark 15, 1990. (Frederik Stjernfelt og Poul Erik Tøjner, Billedstorm)
19. ‘På sporet af den tabte egen-tid’, Slagmark 15, 1990. (Helga Nowotny, Eigenzeit. Entstehung und Strukturierung eines Zeitgefühls)
18. ‘Subjektets status’, Infor­mation fra NSU 2, 1990. (Hans Hauge (red), Subjek­tets status. Om subjektfilosofi, metafysik og modernitet)
17. ‘Kunstens profil’, Information fra NSU 1, 1990. (Tidsskriftet Profil 1, 89)
16. ‘Negligé’, Center-Nyt, AUC 1990. (Erik Nørgaard, Franske postkort 1925 -35, og Stram om livet ‑ snørelivets historie 1880 - 1920)
15. ‘Når fjernsynet lyser op’, Center-Nyt, AUC 1989. (Neil Postman, Fagre nye Tv-verden)
14. ‘TV i 90erne’, Center-Nyt, AUC 1989. (Preben Sepstrup, Dansk TV i 90er­ne)
13. ‘Nietzsche på sporet’, Slagmark 14, 1989. (Trond Berg Eriksen, Nietz­sche og det moderne)
12. ‘Ødipuskomplekset’, Slagmark 14, 1989. (Ole Andkjær Olesen, Ødipu­skomplekset)
11. ‘Hunde-Hoved’, Information fra NSU 3, 1989. (Peter Sloterdijk, Kritik af den kyniske fornuft)
10. ‘Videovold’, Information fra NSU 3, 1989. (Furio Colombo, Hvad skal jeg lave når jeg bliver stor?)
9. ‘Etik og modstand’, Information fra NSU 2, 1989. (Øjvind Larsen, Modstandens etik)
8. ‘Det, hvorom man ikke kan tale, om det må man skrive’, Information fra NSU 1, 1989. (Knut Ove Eliassen m.fl (red) Fransk åpning mot fornuften - en post-moderne antologi)
7. ‘Kontingens som vilkår og mulighed’, Information fra NSU 4, 1988. (Hans Jørgen Thomsen, Frihed og kontingens)
6. ‘Tidens tegn’, Information fra NSU 3, 1988. (Hans-Jørgen Schanz, Tendenser - Omkring pragmatik, kunst og modernitet)
5. ‘Kritikkens krise’, Information fra NSU 2, 1988. (Göran Dahl, Begär och kritik og Albrecht Wellmer, Dialektikken mellan det moderna och det postmoderna)
4. ‘Filosofien efter metafysikkens død’, Information fra NSU 1, 1988. (Jürgen Habermas, Samtalens fornuft)
3. ‘Man må være absolut moderne!’ Århus H, 1986. (Hans-Jørgen Schanz og Hans Jørgen Thomsen (red.), Th. W. Adorno ‑ og det æstetisk moderne).
2. ‘Sandhedens øjeblik’, Århus H, 1985. (Troels Nørager, System og livsverden)
1. ‘Karl Marx og den moderne verden’, Center Nyt, AUC, 1984. (Jørgen Carlsen m.fl., Karl Marx og den moderne verden)