76. Det 21. århundredes arbejdskraft. Liv i skolen nr. 4, 2017
75. Forudsætninger for et velfungerende PLF. Liv i skolen nr. 2, 2017
74. Skoleforbedringer med PLF. Liv i skolen nr. 2, 2017
73. Digitale medier, kompetencer og dannelse. Kulturkapellet. 2016
72. Twitter: Det mest givende læringsnetværk. IT, medier og læring 40: 2, 2016
71. Den lærende skole. Liv i skolen nr. 3, 2015
70. Kompetencecirkler - situeret komptenceudvikling. Plenum 2014
69. Synkrone online læringsmiljøer - Didaktisk design for synkron undervisning understøttet af digitale teknologier. Skrevet sammen med Karsten Gynther og Rasmus Leth Vergmann Jørnø. LOM nr. 11, 2013
68. Virtual Classroom: Transnational Scandinavian Teaching With Digital Technology. Journal of Literature and Arts Studies. 2013
67. Forbundne undervisere – aktivt PLN som løbende kompetenceudvikling. Unge Pædagoger nr. 4 2012
66. Den digitale patientmappe – et redskab til forbedret didaktisk kommunikation i den privatpraktiserende fysioterapi. Læring og Medier (LOM) nr. 9, 2012 Skrevet sammen med Karsten Gynther og Trine Brun Petersen
65. Design-Based Research – introduktion til en forskningsmetode i udvikling af nye E-læringskoncepter og didaktisk design medieret af digitale teknologier. Læring og Medier (LOM) nr. 9, 2012 Skrevet sammen med Karsten Gynther og Trine Brun Petersen
64. Udvidet virkelighed til læring – Augmentet reality. SCRIBD 2012
63. Learning in Coupled Contexts, Tessy Cerratto-Parman (red.): The First Nordic Symposium on Technology-Enhanced Learning. Norditel publications 2010
62. Ledere og læremidler, Læremiddeldidaktik Nr. 4 2010. Skrevet sammen med Rene B. Christiansen
61. Forord, Læremiddeldidaktik Nr. 4 2010. Skrevet sammen med Marie Falkesgaard Slot
60. ‘Shaken not stirred. Dogmefilm’, Dirk Brüel m.fl. (red.), Fotografens øje. Dansk filmfotografi gennem 100 år. Lindhardt og Ringhof. København 2009. (s.68-85)
59. ‘Literal Images – Television Perception and the Novel’, Arbejdspapirer fra Center for Modernismeforskning, Aalborg Universitet. 2006
58. ‘En fremmed krydser Atlanten – Norfolk, Virginia, USA’, Mellemrummet nr. 10, 2005
57. ‘Medea Mediated – Euripides, Carl Th. Dreyer and Lars von Trier’, Kyle Nicholas (ed.), Open Windows: Remediation Strategies in Global Film Adaptations. Aalborg University Press. Aalborg 2005
56. Post Coitus – Hinsides apokalypsen’, Mia Rendix m.fl. (red.), Amerikanske apokalypser. Odense Universitetsforlag. Odense 2005
55. ‘Den nye nye danske filmbølge’, Mellemrummet nr. 9, 2005
54. ‘At køre grønkål igennem kødhakkeren efter man har lavet vanillekranse – De fem benspænd’, Claus Falkenstrøm m.fl. (red.)Metamorfoser. Festskrift for Anker Gemzøe. Aalborg Universitets Forlag, Aalborg 2005.
53. ‘Cirkelslutning – Om den interaktive film Switching’, 16:9 nr 12, 2005
52. ‘Bogstavelighedens analytik’, Mellemrummet nr. 8 2005
51. ‘Mere smæk til Spørge-Jørgen – Når filosoffen bliver voksen’, Mellemrummet nr. 7 2005
50. ‘Iværksætter og rammebevilling – eller deflorationens kunst’, Mellemrummet nr. 6 2004
49. ‘Den danske dogmebølge’ Mellemrummet nr. 6, 2004
48. ‘At voldtage et rum’, Mellemrummet nr. 5 2004
47. ‘Methods and Models – An Essay on Media Analysis’, Ben Dorfman (ed.), Culture, Media, Theory, Practice: Perspectives. Aalborg University Press. Aalborg 2004. (s. 249-265)
46. ‘Forførende, fascinerende og foruroligende von Trier’, Mellemrummet nr. 4 2004
45. ‘Ti teser om metode’, Mellemrummet nr. 3 2004
44. ‘Nu får vi det lige overstået. Skyld uden soning i Anette K. Olesens Forbrydelser’, Ove Christensen, Nøgne billeder – De danske dogmefilm. Medusa 2004. (s. 215-237)
43. ‘Spasserfilm – Lars von Triers Idioterne’, Ove Christensen, Nøgne billeder – De danske dogmefilm. Medusa 2004. (s. 51-76)
42. ‘Nøgne billeder og usminkede fortællinger’, Ove Christensen, Nøgne billeder – De danske dogmefilm. Medusa 2004. (s. 11-27)
41. ‘Space Oddity – det filmiske rum i von Triers Medea’, Ove Christensen og Claus Falkenstrøm (red.), På kant med værket. Modernismestudier 4. Akademisk Forlag, København 2004 (s. 184-223)
40. ‘På kant med værket. Indledning’, Ove Christensen og Claus Falkenstrøm (red.), På kant med værket. Modernismestudier 4. Akademisk Forlag, København 2004. Skrevet sammen med Claus Falkenstrøm. (s. 7-17).
39. ‘Indtryk af aftryk eller udtryk? – Mellem autenticitet og illusion i Dogme 95’, Gorm Larsen og John Thobo-Carlsen (red.), Modernismes betydende former. Akademisk Forlag. København 2003 (s. 275-309)
38. ‘Realistisk metafiktion – Breaking the Waves og den reflekterede illusion’, Anker Gemzøe m.fl. (red.), Metafiktion – selvrefleksionens retorik. Medusa, København 2001 (s. 243-273)
37. ‘Film på tryk’, Sentura # 10, 2001 (s. 8-13)
36. ‘Spastic Aesthetics – The Idiots’, POV # 10, 2000 (s. 35-46)
35. ‘Authentic Illusions – The Aesthetics of Dogme 95’, POV # 10, 2000 (s.111-122). Oversat til rumænsk: ‘Iluzii autentice: Estetica cinematografiei Dogma 95’, Secolul 21 10-12. 2001. (s. 141-147)
34. ‘Mads Brenøe’, Anne-Marie Mai (red.), Danske digtere i det 20. århundrede bd. 3. Gad, København 2000 (s. 504‑509)
33. ‘Billeder er også bogstavelige’, Periskop # 9 2000 (s. 147-163)
32. ‘Hinsides politikken – Jean Baudrillard og det transpolitiske’, Anders Berg-Sørensen og Carsten Bagge Laustsen (red.), Den ene, den anden, det tredje. Politisk identitet, andethed og fællesskab i moderne fransk tænkning. Politisk Revy. København 1999. (s. 51-68)
31. ‘Fortælling som efterrationalisering – eller om at skabe sig’, Ove Christensen (red.), Fortolkningens rum ­– mellem konstruktion og rekonstruktion. NSU Press, Århus 1998. (s. 25‑53)
30. ‘Forord’, Ove Christensen (red.), Fortolkningens rum ­– mellem konstruktion og rekonstruktion. NSU Press, Århus 1998. (s7-8)
29. ‘Koleriske collager og muntre montager hos Peter Greenaway’, Alebu nr. 4, 1997. (s.73‑84)
28. ‘Dumhedens tid’, Samson # 4, 1996. (s. 20-24)
27. ‘Hvem sidder der bag skærmen i Virilios hule?’, PRISMER – Semesterskrift for tværfag, efterår 1995. (s. 67-78)
26. ‘Porten til riget’, Eva Jørholdt (red), Ind i filmen. Medusa, København 1995. Skrevet sammen med Claus K. Kristiansen. (s. 285-309).
25. ‘Narrativ kulturanalyse’, K&K 76, 1994. (s. 137-145)
24. ‘AD DICTION’. 1993 (Kun tilgængelig på adressen: http://www.hum.auc.dk/i11/ansatte/profiler/oc/addiction.htm)
23. ‘Skumhedens tid, kronik’, Dagbladet Information den 11.-12. december 1993. Optrykt som ‘Fra subjekt til skumjekt’, Samson # 4, 1993. (s. 7-10)
22. ‘Kulturfilosoffen som klatretyv’, PRISMER – Semesterskrift for tværfag, efterår 1993, Århus. (s. 19-37)
21. ‘Udfordrende blikke – om synsmåder og pornografi’, Ove Christensen (red), Mayas slør. Nordisk Sommeruniversitet, Aalborg 1993. (s. 35-59)
20. ‘Forord’, Ove Christensen (red), Mayas slør. Nordisk Sommeruniversitet, Aalborg 1993. (s. 5-11)
19. ‘Tegn til salg. Reklamesemiotik og den kulturelle kontekst’, Jens F. Jensen m.fl. (red), Reklame-Kultur. Aalborg Universitetsfor­lag, Aalborg 1993. (s. 165-181)
18. ‘Porno-Grafi’, ARR, Idéhistorisk Tidsskrift nr. 4, Oslo 1992. (s. 4-15)
17. ‘Semiotekst – Umberto Eco, uendelig semiosis og tekstuel betydningsdannelse’, Slagmark nr.19, Århus 1992. (s. 45-58)
16. ‘Kulturanalytik som genre’, GRIF nr. 2. BizArt Forlag, København 1992. (s. 13-22)
15. ‘Signs-fiction – kulturanalytiske overvejelser’, Ove Christensen (red), Krystallens hævn. Af og om Jean Baudrillard, Slagmarks Skyttegravs­serie, Århus 1992. (s. 135-158)
14. ‘Forord’, Ove Christensen (red), Krystallens hævn. Af og om Jean Baudrillard. Slagmarks Skyttegravsserie, Århus 1992. (s. 7-12)
13. ‘Det hemmelige og det hellige i Twin Peaks’, K&K nr. 71, 1992. (s. 153-176) Skrevet sammen med Claus K. Kristiansen. (Genoptrykt i Eva Jørholt (red), Ind i filmen. Medusa, København 1995. (s. 221-244))
12. ‘Aktuelle tidsbilleder’, PRISMER - Semesterskrift for tværfag. Efterår1991. Århus (s. 29-43)
11. ‘Twin Peaks – en anderledes TV-kultur’, Jens F. Jensen (red), Analyser af TV og TV‑kultur. Medusa, København 1991. (s. 215-232) Skrevet sammen med Claus K. Kristian­sen
10. ‘(Ob)skønt scenario’, Ove Christensen (red), Obscene scenari­er. Nordisk Sommeruni­versitet, Aalborg 1991. (s. 9-22)
9. ‘Forspil’, Ove Christensen (red), Obscene scenarier. Nordisk Som­meruniversitet, Aalborg 1991. (s. 5-8)
8. ‘Xeroxtypi. Fra genspejling til gensplejsning’, Gunhild Agger m.fl. (red), Stereotyper i Europa. Kulturstudier nr. 10. Aarhus Universitetsforlag, Århus 1990. (s. 167-187)
7. ‘EFTERTANKEN – En interessant tid?’ Information fra NSU nr. 2, 1990. (s. 29-30)
6. ‘Melankolsk bejaelse’, Ove Christensen (red), Eftertanken. Kulturanalytik og tidsdiagnose. Nordisk Sommeruniversitet, Aalborg 1990. (s. 137-158)
5. ‘En interessant tid? Et forord’, Ove Christensen (red), Eftertanken. Kulturanalytik og tidsdiagnose. Nordisk Sommeruni­versitet, Aalborg 1990. (s. 5-8)
4. ‘Tiden i Augustins Bekendelser’, Information fra NSU 4, 1989. (s. 31-34)
3. ‘MODSTANDENS æstETIK’. Om Peter Weiss, Mod­standens æstetik bd. 1-3, Information fra NSU 1, 1989. (s. 12-17)
2. ‘Kritik og melankoli’. Om Jean Baudrillard, Det fatale og Th. W. Adorno, Minima Moralia, Information fra NSU 4, 1988. (s. 8-11)
1. ‘James Joyce, Dublin og meningsløshedens mening’. Om James Joyce, Dublin­folk og Ulysses, Informa­tion fra NSU 2, 1988. (s. 30-34)