Bøger
2. Kvantitativ og kvalitativ kortlægning af potentialer og barrierer for udvikling af blended learning-uddannelser på Ingeniørhøjskolen i København. IMODUS 2012. Skrevet sammen med Jan Frederiksen, Karsten Gynther og Trine Brun Petersen (Næsten identisk med rapport nr. 6)
1. Den digitale patientmappe. Brugerdrevet innovation og koblede kontekster. University College Sjælland. Skrevet sammen med Karsten Gynther og Trine Brun Petersen.

Redigerede bøger og tidsskrifter
10. Læremiddeldidaktik 4. Redigeret sammen med Marie Falkesgaard Slot. læremidler.dk 2010

9. Gensyn med fortælleren. Festskrift for Jørgen Holmgaard. Redigeret sammen med Per Krogh Hansen, Sven Aage Svendstrup og Jesper Poulsen. Aalborg Universitetsforlag 2006.

8. På kant med værket. Modernismestudier 4. Redigeret sammen med Claus Falkenstrøm. Akademisk Forlag, København 2004.

7. Nøgne billeder. De danske dogmefilm. Medusa, København 2004.

6. Fortolkningens rum – mellem konstruktion og rekonstruktion. NSU Press, Århus 1998.

5. K&K 76, 1994. Redigeret sammen med Gunhild Agger og Claus K. Christiansen. København 1994.

4. Mayas slør. En bog om fortolkning. Nordisk Sommeruniversitet, Aalborg 1993.

3. Krystallens hævn. Af og om Jean Baudrillard. Slagmarks Skyttegravsserie, Århus 1992.

2. Obscene scenarier. Nordisk Sommeruniversitet, Aalborg 1991.

1. Eftertanken. Kulturanalytik og tidsdiagnose. Nordisk Sommeruniversitet, Aalborg 1990.