13. Professionelle læringsfællesskaber i praksis. Digital læring i netværk og fællesskaber. Afslutningsrapport. Professionshøjskolen Absalon.
12. Professionelle læringsfællesskaber i praksis #4 Digital læring i netværk og fællesskaber. Fjerde delrapport. UCSJ 2017
11. Professionelle læringsfællesskaber i praksis #3 Digital læring i netværk og fællesskaber. Tredje rapport. UCSJ 2016
10. Professionelle læringsfælleskaber i praksis. Digital læring i netværk og fællesskaber. Vidensopsamling 2. UCSJ 2016

9. Digital læring i netværk og fællesskaber. Vidensopsamling - første del. UCSJ 2015
8. Kan vi lære af de andre. Udenlandske erfaringer med e-læring og blended learning i erhvervsuddannelser og læreruddannelser for erhvervsskolelærere. UCSJ 2014. Skrevet sammen med Ditte Schlüntz, Niels Henrik Helms, Karsten Gynther og Rene B. Christiansen
7. Elevsamarbejde og videndeling. Chromebooks i undervisningen. EducationLab 2014
6. Kvantitativ og kvalitativ kortlægning af potentialer og barrierer for udvikling af blended learning-uddannelser på Ingeniørhøjskolen i København. IMODUS 2012. Skrevet sammen med Jan Frederiksen, Karsten Gynther og Trine Brun Petersen
5. Opstart, drift og udvikling af fysioterapiklinik – E-læringskoncept tilpasset den travle fysioterapeut. ELYK 2012. Skrevet sammen med Trine Brun Petersen og Anne Mette Nortvig
4. Den digitale patientmappe – Et brugerdrevet innovationsprojekt for fysioterapeutisk praksis. Skrevet sammen med Karsten Gynther og Trine Brun Petersen, ELYK 2012
3. ”De bøger vi har købt, forsvinder jo ikke” – Empiriske studier af skolederperspektivet. Skrevet sammen med Rene B. Christiansen. 2010
2.Her kunne man osse indsætte et billede af en hest. Om skolens brug af digitale læremidler. Skrevet sammen med Winnie Christensen, Rene B. Christiansen og Else-Marie Okkels. 2010
1. Klynger i regioner. Forskningsrapport, ELYK 2010